തടി കുറയാനുള്ള ഭക്ഷണക്രമം | How to Reduce Overweight | Weight loss Health Tips Malayalam

Weight loss Diet Plan – Malayalam Health Tips. ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ തടി കുറക്കാം. കോട്ടക്കൽ ആസ്റ്റർ മിംസിലെ ഡയറ്റീഷൻ അതുല്യ സംസാരിക്കുന്നു ..

ആരോഗ്യസംബന്ധവും രോഗസംബന്ധവുമായ അറിവുകള്‍ ആധികാരികതയോടെ മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ആരോഗ്യം യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ന്റെ അടിസ്ഥാനം. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും ആതുരസേവന രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടേയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ ചാനൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

Leave a Reply