ලේසියෙන් බර අඩුකරගමු EP03 | How to lose weight easily | Sinhala Medical Channel

වරින් වර නිරාහාරව සිටීම මගින් සාර්ථකව බර අඩු කරගන්න ආකාරය මෙම වීඩියෝව මගින් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබගේ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමටත්, ඔබගේ ප්‍රශ්න යොමු කිරීමටත්, අපගේ බර අඩුකරන්නන්ගේ සංසදය facebook පිටුවට පිවිසෙන්න.

https://www.facebook.com/groups/slweightlosers

තරබාරු කම අඩුකරගැනීමට වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට 0761714434 අංකයට Watsapp හෝ SMS කරන්න. (ගාස්තු අදාලවේ).
For online coaching for weight loss, watsapp 0761714434.

#IntermittentFasting #SinhalaWeightLoss

Leave a Reply